" It Always Seems Impossible Until It's Done "

HomeNotesTutorialsContact meowner

Assalamualaikum. Blog nie just untuk kongsi ilmu jer. In shaa allah Zira akan bantu. Semua nota, tuto dan exercises nie adalah hasil perkongsian para pensyarah sewaktu mengajar Zira.
" Manfaatkan ilmu sebaik mungkin. "
CBOX

STUDENTS
ARCHIVECREDIT

© 2013 - Skins by IKA. thanks to Adila, Mayra, hanie & fiqa for the other codes and stuff. do tell me if im not credit yours. dont remove the credits. *peace*
Balasan
written by Zira Alias at Monday, 30 July 2012 ✦ 3 Comments


S 2 (d)  :  Menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau siapa sahaja yang
               telah membuat atau telah menahan diri dari melakukan sesuatu maka 
               perbuatan itu adalah balasan untuk janji itu
               Contoh : A beli basikal dari B dengan harga RM100. Balasan A kepada B untuk
               basikal ialah RM100,sementara balasan B kepada A ialah sebuah basikal.

Jenis-jenis

✿ Eksekutori        - balasan yang belum dilaksanakan (janji untuk membalas janji) 
✿ Tersempurna    - balasan yang akan dilaksanakan (janji untuk membalas suatu 
                               perbuatan) 
✿ Lepas/Lampau - janji yang dibuat untuk membalas suatu perbuatan yang telah pun
                              dilaksanakan

Perbezaan antara AK dan UI

☺ S 2(d) - Balasan dari penerima janji
         AK = Balasan tidak semestinya daari penerima sahaja, boleh datang 
                   dari siapa sahaja.
          UI = Balasan hanya dari penerima janji

      Kes : TWEDDLE vs ATKINSON
      Huraian : H dan W adalah sepasang suami isteri, dan selepas perkahwinan mereka, 
      satu perjanjian telah dibuat di antara X dan Y iaitu bapa kepada kedua-dua H dan 
      W bahawa X dan Y akan memberi sejumlah wang kepada H, dan H mempunyai 
      kuasa tersebut untuk menuntut jumlah tersebut. Selepas kematian X dan Y, H 
      menuntut dari pentadbir harta Y untuk jumlah wang dijanjikan.
      Keputusan : Tuntutan H harus ditolak. Ini adalah disebabkan H bukanlah pihak 
      kepada kontrak di antara X dan Y, H juga tidak memberi apa-apa balasan kepada
      perjanjian itu.


☺ S 2(d) - Balasan Lampau
         AK = Boleh dalam bentuk balasan lampau atau semasa
           UI = Balasan lampau adalah tidak bernilai dan tidak mewujudkan kontrak yang sah.

     Kes : KEPONG PROSPECTING LTD & ORS vs SCMIDTH
     Huraian : Scmidth telah memberi perkhidmatannya untuk mendapatkan permit 
     mencari gali bijih besi dari Kerajaan Negeri Johor kepada Tan. Selepas permit 
     tersebut diperoleh pada bulan November 1953, Tan membuat perjanjian dengan 
     Scmidth bahawa beliau akan membayar satu peratus daripada harga setiap jualan 
     bijih yang diusahakan. Scmidth membuat tuntutan di mahkamah terhadap perjanjian
     ini apabila pertelingkahan timbul di antaranya dan syarikat perayu.
     Keputusan : Sebarang perkhidmatan yang diberikan Scmidth sebelum penubuhan 
     syarikat perayu tidak boleh menjadi balasan kerana syarikat tidak wujud pada ketika
     itu. Tetapi perkhidmatan yang diberikannya selepas penubuhan syarikat, iaitu sebelum
     adanya perjanjian boleh menjadi balasan yang sah di bawah undang-undang 
     dan Scmidth berhak kepada jumlah yang dituntutnya.


Pembayaran sebahagian
     S 64, AK- penerima janji boleh 
                      i) bebas/kurangkan sebahagian/ keseluruhan
                     ii) lanjutkan masa
                    iii) ganti sebarang pemenuhan janji yang berpatutan.

      Kes : KERPA SINGH vs BARIAM SINGH
      Huraian : Bariam Sing berhutang kepada Kerpa Singh sebanyak RM 8,869.94 
      mengikut penghakiman mahkamah. Anaknya menulis surat kepada Kerpa Singh,
      menawarkan RM4,000 sebagai penjelasan penuh hutang bapanya, dan menyertakan 
      sekeping cek untuk nilai tersebut dengan syarat bahawa sekiranya cadangan itu 
      ditolak oleh Kerpa Singh, dia hendaklah memulangkan cek tersebut. Peguam Kerpa 
      Singh menunaikan cek tersebut dan menyimpan RM4,000. Kerpa Singh menuntut 
      baki hutangnya.
      Keputusan : Perbuatan menunaikan cek dan menyimpan RM4,000 menunjukkan 
      bahawa Kerpa Singh bersetuju bahawa bayaran RM4,000 akan melangsaikan
      keseluruhan hutangnya. Oleh itu, Kerpa Singh tidak menuntut baki hutangnya dari 
      Bariam Singh.


      UI = tidak mengiktiraf pembayaran sebahagian boleh melangsaikan keseluruhan
              hutang.

      Kes : FOAKES vs BEER
      Huraian : Dr. Foakes berhutang dengan Puan Beer sebanyak 2090 PS. Puan Beer
      bersetuju sekiranya Dr. Foakes membayar 500 PS dan bakinya secara ansuran, 
      dia tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Dr. Foakes. Dr Foakes 
      membayar mengikut arahan yang ditetapkan oelh Puan Beer tetapi Puan Beer 
      menuntut untuk faedah sebanyak 360 PS. Apabila Dr. Foakes enggan membayar
      jumlah tersebut, Puan Beer menuntut di mahkamah.
      Keputusan : Puan Beer berhak untuk menuntut 360 PS dari Dr. Foakes.


✿ Balasan- kewajipan undang-undang
    
    Kes: STILK vs MYRICK
    Huraian : Kapten kapal telah berjanji dengan anak kapal bahawa sekiranya mereka
    sanggup melakukan kerja dua orang anak kapalnya yang telah melarikan diri, gaji dua 
    orang anak kapal tersebut akan dibahagikan di antara mereka.
    Keputusan : Janji kapten tidak dapat dikuatkuasakan kerana anak kapal adalah
    terlibat di sisi undang-undang untuk memastikan kapal tersebut selamat sampai ke
    destinasinya.


Keberpadaan Balasan
    S 26 (f)  - suatu perjanjian di mana persetujuan membuat janji diberi secara bebas
                    tidaklah batal semata-mata kerana balasan itu tak memadai.

    Kes : PHANG SWEE KIM vs BEH I HOCK
    Huraian : Pihak responden telah memindah milik sebahagian daripada haknya terhadap 
    sebidang tanah kepada suami perayu, si mati. Balasan ke atas pindah milik itu adalah 
    20,000 matawang Jepun. Pindah milik tersebut tidak pernah didaftarkan tetapi si mati 
    telah menduduki tanah itu sehingga dia meninggal dunia. Tiada sebarang wasiat yang 
    ditinggalkan oleh si mati. Pihak perayu, balu si mati memperolehi surat kuasa dan
    menduduki tanah tersebut. Tidak lama kemudian, tanah itu dibahagikan kepada dua lot 
    dan bahagian tanah yang diduduki oleh pihak perayu menjadi milik responden. Kini 
    pihak responden mendakwa bahawa pihak perayu telah mencerobohi tanah responden 
    dan menuntut untuk pemilikan kosong.
    Keputusan : Dalam tuntutan balas, perayu memohon supaya mahkamah 
    mengisytiharkan bahawa perayu adalah pemilik lot berkenaan berdasarkan perjanjian 
    lisan di antaranya dan responden. Apabila kes ini dibicarakan hakim memutuskan
    bahawa perjanjian lisan tersebut adalah batal kerana balasan tidak mencukupi.


✿ Perjanjian tanpa balasan
    ☺ S 26 (a) - perjanjian tanpa balasan adalah batal KECUALI 
                       i) perjanjian bertulis
                       ii) didaftarkan 
                      iii) hubungan kasih sayang

    Kes : RE TAN SOH SIM
    Huraian : Satu perjanjian telah dibuat oelh waris mendiang Puan Tan Soh Sim bahawa 
    harta peninggalan si mati hendaklah dibahagikan di antara dua anak saudara angkat 
    perempuan, dan dua anak saudara angkat lelakinya untuk memenuhi hasrat si mati.
    Keputusan : Berdasarkan adat resam masyarakat kaum Cina, iaitu anak angkat lelaki 
    mempunyai hubungan rapat dengan keluarga ayah angkatnya sahaja dan bukan dengan 
    keluarga ibu angkatnya. Oleh yang demikian, perjanjian untuk pembahagian harta 
    adalah batal kerana ketiadaan balasan dan tidak memenuhi syarat yang ketiga iaitu 
    mengenai kasih sayang semula jadi antara pihak-pihak yang ada hubungan karib.


      ☺ S 26 (b) - perjanjian tanpa balasan adalah batal KECUALI
                         i) secara sukarela
                        ii) boleh dipaksa di sisi undang-undang

        Kes : J.M WOTHERSPOON & CO LTD vs HENRY AGENCY HOUSE
        Keputusan : Sekiranya sesuatu perbuatan atau tindakan itu dilakukan atas 
        cadangan pihak lain maka perbuatan atau tindakan itu tidak boleh dianggap
        sebagai sukarela.


       ☺ S 26 (c) - perjanjian tanpa balasan adalah batal KECUALI
                         i) perjanjian bertulis
                        ii) ditandatangani oleh orang yang berhutang/agen
                       iii) bayar keseluruhan /sebahagian hutang
                       iv) hutang dihalang had masa (lebih dari 6 tahun)

            Contoh 1 : PTPTN, tiada balasan untuk PTPTN tapi kita dapat balasan dengan duit 
                             yang diberi pinjam
  
            Contoh 2 : Plaintif menang kes. Jadi defendan kena bayar pampasan sebanyak 
                             RM10,000. Plaintif kena buat tuntutan sebelum 6 tahun.
                             (kalau tidak, tuntutan expired)

Labels: